OFFICE: +98 21 8862 1791 / +98 21 8861 0996; MOBILE: +98 902 801 0261 / +98 933 947 4406; TELEGRAM: +98 933 947 4405;

رنگ‌های چوب پایه روغن

2/400/000 114/800/000 

رنگ چوب برای داخل و یا خارج ساختمان، پایه روغن

Select options4/800/000  2/400/000 
Select options14/100/000 
Select options40/200/000 
Select options114/800/000 
Select options14/100/000 
Select options40/200/000 
Select options14/100/000 
Select options40/200/000 

Description

رنگ چوب مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

error: محتویات این سایت حفاظت شده می‌باشند. در صورت نیاز به کپی کردن اطلاعات لطفا با مدیر سایت تماس بگیرید

Pin It on Pinterest