OFFICE: +98 21 8862 1791 / +98 21 8861 0996; MOBILE: +98 902 801 0261 / +98 933 947 4406; TELEGRAM: +98 933 947 4405;

OILS – EXTERIOR – WATER BORN

روغن – خارج ساختمان – پایه آب

روغن والتی پواواولجی آکوا: روغن چوب پایه آب. مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در بیرون ساختمان در رنگهای بسیار متنوع. ایده‌آل برای چوب کف و مبلمان چوبی خارج ساختمان. اطلاعات کامل این محصول و نحوه درست استفاده از آن را میتوانید در یک فایل پی دی اف اینجا مشاهده بفرمایید

VALTTI PUUOLJY AKVA 1L

روغن پایه آب والتی (والتی ووداویل/پواو-اولجی آکوا) 1 لیتری

VALTTI PUUOLJY AKVA 3L

روغن پایه آب والتی (والتی ووداویل/پواو-اولجی آکوا) 3 لیتری

روغن والتی پلاس تِراسی اولجی: روغن چوب پایه آب. مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در بیرون ساختمان به رنگ قهوه‌ای برای زنده کردن و حفاظت از زیبایی طبیعی چوب. ایده‌آل برای چوب کف و مبلمان چوبی خارج ساختمان. اطلاعات کامل این محصول و نحوه درست استفاده از آن را میتوانید در یک فایل پی دی اف اینجا مشاهده بفرمایید

VALTTI PLUS TERASSIOLJY 1L

روغن پایه آب قهوه‌ای والتی (والتی پِلاس تراسی اولجی) 1 لیتری

VALTTI PLUS TERASSIOLJY 3L

روغن پایه آب قهوه‌ای والتی (والتی پِلاس تراسی اولجی) 3 لیتری

OILS – EXTERIOR – SOLVENT BORN

روغن – خارج ساختمان – (پایه روغن) پایه حلال

روغن والتی پواواولجی: روغن چوب پایه روغن (پایه حلال). مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در بیرون ساختمان در رنگهای بسیار متنوع. ایده‌آل برای چوب کف و مبلمان چوبی خارج ساختمان. اطلاعات کامل این محصول و نحوه درست استفاده از آن را میتوانید در یک فایل پی دی اف اینجا مشاهده بفرمایید

VALTTI PUUOLJY 1L

والتی وود اویل (پواو-اولجی) 1 لیتری

VALTTI PUUOLJY 3L

والتی وود اویل (پواو-اولجی) 3 لیتری

روغن والتی کالوسته یا تِراسی اولجی: روغن چوب پایه روغن (پایه حلال). مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در  بیرون ساختمان به رنگ قهوه‌ای برای زنده کردن و حفاظت از زیبایی طبیعی چوب. ایده‌آل برای چوب کف و مبلمان چوبی خارج ساختمان.اطلاعات کامل این محصول و نحوه درست استفاده از آن را میتوانید در یک فایل پی دی اف اینجا مشاهده بفرمایید

VALTTI KALUSTE- JA TERASSIOLJY 3L

روغن قهوه‌ای پایه روغن (والتی کالوسته یا تراس اولجی) 3 لیتری

OILS – INTERIOR – WATER BORN

روغن – داخل ساختمان – پایه آب

روغن سوپی لاتیا اولجی: روغن چوب پایه آب. مناسب برای انواع چوب های کف در داخل ساختمان در رنگهای بسیار متنوع. ایده‌آل برای اتاقهای مرطوب. اطلاعات کامل این محصول و نحوه درست استفاده از آن را میتوانید در یک فایل پی دی اف اینجا مشاهده بفرمایید

SUPI LATTIAOLJY 1L

روغن پایه آب سوپی (سوپی لاتیا-اولجی) 1 لیتری

error: محتویات این سایت حفاظت شده می‌باشند. در صورت نیاز به کپی کردن اطلاعات لطفا با مدیر سایت تماس بگیرید

Pin It on Pinterest

Share This