OFFICE: +98 21 8862 1791 / +98 21 8861 0996; MOBILE: +98 902 801 0261 / +98 933 947 4406; TELEGRAM: +98 933 947 4405;

STAINS – EXTERIOR – WATER BORN

رنگهای نیمه شفاف پایه آب برای چوب خارج ساختمان

رنگ والتی آکوا کالُر: رنگ چوب نیمه شفاف پایه آب. مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در  بیرون ساختمان در رنگهای بسیار متنوع. اطلاعات کامل این محصول همراه با راهنمای استفاده درست از آن را میتوانید در یک فایل پی دی اف در اینجا مشاهده بفرمایید

VALTTI AKVACOLOR 300CC

والتی آکوا کالر 300 سی سی

VALTTI AKVACOLOR 1L

والتی آکوا کالر 1 لیتری

VALTTI AKVACOLOR 3L

والتی آکوا کالر 3 لیتری

رنگ والتی پِلاس کِستو: رنگ چوب نیمه شفاف پایه آب. مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در بیرون ساختمان با دوامی تا هشت سال و در رنگهای بسیار متنوع. اطلاعات کامل این محصول همراه با راهنمای استفاده درست از آن را میتوانید در یک فایل پی دی اف در اینجا مشاهده بفرمایید

VALTTI PLUS KESTO 1L

والتی پلاس کِستو 1 لیتری

VALTTI PLUS KESTO 3L

والتی پلاس کِستو 3 لیتری

رنگ والتی پِلاس کِستو سوپر کالر: رنگ چوب نیمه شفاف پایه آب. مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در بیرون ساختمان از جمله الوارهای چوب طبیعی کاج (چوب روسی)، چوب ترمووود (یا گرمادیده، چوب گداخته) و یا چوب اشباع شده، با دوامی تا ده سال و در ده رنگ متنوع. فام رنگهای موجود را میتوانید در اینجا مشاهده نمایید. اطلاعات کامل این محصول همراه با راهنمای استفاده درست از آن را نیز میتوانید در یک فایل پی دی اف در اینجا مطالعه نمایید.

VALTTI PLUS KESTO SUPER COLOR 1L

والتی پلاس کِستو 1سوپر کالر لیتری

VALTTI PLUS KESTO SUPER COLOR 3L

والتی پلاس کِستو سوپر کالر 3 لیتری

رنگ پینیا کالُر: رنگ چوب نیمه شفاف پایه آب. مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در بیرون ساختمان در رنگهای بسیار متنوع. ایده‌آل برای مصارف صنعتی و حرفه‌ای. بسیار زود خشک شده و قابل اعمال با اسپری نیز می‌باشد. اطلاعات کامل این محصول همراه با راهنمای استفاده درست از آن را میتوانید در یک فایل پی دی اف در اینجا مشاهده بفرمایید

PINJA COLOR 3L

پینیا کالر 3 لیتری

STAINS – EXTERIOR – SOLVENT BORN

رنگهای نیمه شفاف پایه روغن چوب برای خارج ساختمان

رنگ والتی کالُر: رنگ چوب نیمه شفاف پایه روغن (پایه حلال). مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در بیرون ساختمان در رنگهای بسیار متنوع.اطلاعات کامل این محصول همراه با راهنمای استفاده درست از آن را میتوانید در یک فایل پی دی اف در اینجا مشاهده بفرمایید

VALTTI COLOR 300CC

والتی کالُر 300 سی سی

VALTTI COLOR 1L

والتی کالُر 1 لیتری

VALTTI COLOR 3L

والتی کالُر 3 لیتری

رنگ والتی کالُر ساتین: رنگ چوب نیمه شفاف پایه روغن (پایه حلال). مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در بیرون ساختمان با دوامی بیش از پنج سال و رنگهای بسیار متنوع. این رنگ نیمه مات و ژله ای بوده و استفاده از آن از جمله به علت عدم شره کردن بسیار ساده می‌باشد. اطلاعات کامل این محصول همراه با راهنمای استفاده درست از آن را میتوانید در یک فایل پی دی اف در اینجا مشاهده بفرمایید

VALTTI COLOR SATIN 1L

والتی کالُر ساتین 1 لیتری

VALTTI COLOR SATIN 3L

والتی کالُر ساتین 3 لیتری

رنگ والتی کالُر اِکسترا: رنگ چوب نیمه شفاف پایه روغن (پایه حلال). مناسب برای انواع چوب های استفاده شده در بیرون ساختمان با دوامی بیش از پنج سال و رنگهای بسیار متنوع. این رنگ  براق می‌باشد و خطوط طبیعی چوب را بسیار نمایان و زیبا میکند. اطلاعات کامل این محصول همراه با راهنمای استفاده درست از آن را میتوانید در یک فایل پی دی اف در اینجا مشاهده بفرمایید

VALTTI COLOR EXTRA 1L

والتی کالُر اِکسترا 1 لیتری

VALTTI COLOR EXTRA 3L

والتی کالُر اِکسترا 3 لیتری

error: محتویات این سایت حفاظت شده می‌باشند. در صورت نیاز به کپی کردن اطلاعات لطفا با مدیر سایت تماس بگیرید

Pin It on Pinterest

Share This